Skip to main content

Een aantal vragen.....

Beste bezoekers van Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg!

We hebben een aantal vragen om meer in te kunnen spelen op de wensen van ondernemers!

1. Wat vindt u positief aan de Open Coffee?
2. Wat zou er verbeterd kunnen worden aan Open Coffee?
3. Hoe vaak sluit u aan bij Open Coffee?
4 Op welke wijze kunnen wij u triggeren om vaker deel te nemen?
5. Heeft u nog andere suggesties?

Willen jullie helpen? Stuur uw mail naar: info@open-coffee-drimmelen-geertruidenberg.nl.

ToDo